Herroeping

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen afdrukken, invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Per post: Schoenhandel Albrecht BVBA, Lippenslaan 338, 8300 Knokke-Heist
Per e-mail: info@maury.be
– Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
– Besteld op:
– Ontvangen op:
– Artikels :
– Naam Klant:
– Adres:
– Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

– Datum: