herroeping

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen afdrukken, invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Per post: Schoenhandel Albrecht BVBA, Lippenslaan 338, 8300 Knokke-Heist
Per e-mail: info@maury.be
- Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
- Besteld op:
- Ontvangen op:
- Artikels :
- Naam Klant:
- Adres:
- Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum: